Zakład Obrabiarek

Pracownicy Instytutu z ogromnym żalem informują,
że w dniu 2 sierpnia 2017 roku odszedł

prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński

– nasz serdeczny Kolega, wspaniały Naukowiec i wieloletni Dyrektor.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się w poniedziałek 7 sierpnia 2017 roku.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11:00 w kaplicy Rzymsko-Katolickiej
na cmentarzu w Pabianicach przy ul. J. Kilińskiego 53.

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================

Zakład Obrabiarek jest jednym z czterech Zakładów funkcjonujących w ramach Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn (I-8) Politechniki Łódzkiej.

 

Więcej o historii Zakładu w zakładce Historia.