Zakład Obrabiarek

Napęd i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne

English version

Zakład Obrabiarek od wielu lat prowadzi prace z napędu i sterowania hydraulicznego oraz pneumatycznego, które obejmowały całkowity cykl począwszy od badań teoretycznych lub symulacyjnych poprzez założenia projektowe, konstrukcję, technologię, wyprodukowanie prototypu, badania doświadczalne, weryfikację dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej do ostatecznego produktu. Powstały liczne publikacje, patenty i projektowe prace naukowo – badawcze. Ważniejsze prace spośród nich są następujące:

 1. Kwapisz D.: Układ hydrauliczny stołu szlifierki zapewniający posuw pełznący. Praca doktorska wykonana w Instytucie Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej w 1998 roku.
 2. Kwapisz L. Oryński F.: Hydrauliczne urządzenie sterujące nawroty stołu szlifierki. Mechanik 1982, nr 8 ¸ 9, s. 437 ¸ 441
 3. Oryński F.: Metoda obliczania hydraulicznych urządzeń sterujących nawrotami stołów obrabiarek o dowolnie wybranym przebiegu nawrotu. Praca doktorska wykonana w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej w 1979 r., s. 1 – 135.
 4. Oryński F.: Metoda obliczania hydraulicznych urządzeń sterujących nawroty stołów obrabiarek. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1988, Mechanika z. 74, nr 495, s. 35 – 61.
 5. Oryński F. Kwapisz D.: Hydrauliczny układ napędowy. Patent RP nr P-303546 z 1997 roku.
 6. Oryński F.: Hydrauliczny układ napędu stołu lub suportu obrabiarki. Patent RP nr 161452 z 1993 r.
 7. Oryński F.: Hydrauliczne urządzenie przeznaczone szczególnie do sterowania nawrotów stołu szlifierki do otworów. Patent PRL nr 140947 z 1990 r.
 8. Oryński F.: Hydrauliczne urządzenie do sterowania nawrotów stołu szlifierki. Patent PRL nr 120320 z 1984 r.
 9. Oryński F.: Dławik gwintowy. Wzór użytkowy PRL nr 28032 z 1978 r.
 10. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej do serii próbnej elektrohydraulicznego napędu i sterowania posuwu szlifierki. Praca zespołowa wykonana w ramach CPBR 15.2 – koordynator OBR Elementów i układów Pneumatyki w Kielcach, 1985 – 1987 r., 28 stron.
 11. Krępski M., Pawłowski W., 2012: „Modernizacja manipulatorów montażowych i transportujących na przykładzie dwuramiennego manipulatora”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, Zeszyt 84, Nr 2/2012, s.7÷14.
 12. Krępski M., Pawłowski W., 2012: „Manipulator współpracujący ze sterownikiem pneumatycznym lub OPLC”, Pneumatyka, nr 4(85), s.8÷13.
 13. Krępski M., Pawłowski W., 2012: „Nowoczesna pracownia pneumatyki”, Pneumatyka, nr 3(84), s.10÷16.
 14. Pawłowski W., Krępski M., Gabara S., 2012: „Program AutoSIM-200 do wspomagania projektowania”, Hydraulika i Pneumatyka, nr 4/2012, s.14÷17.
 15. Pawłowski W., Krępski M., Gabara S., 2012: „Dydaktyczne zautomatyzowane stanowisko montażu”, Pneumatyka, nr 4(85), s.24÷29.
 16. Pawłowski W., Krępski M., Synajewski R., 2012: „Modelowanie i symulacja układów pneumatycznych przy użyciu programu Automation Studio”, Pneumatyka, nr 4(85), s.14÷18.
 17. Gabara S., Pawłowski W., 2013: „Zastosowanie układu pneumatyczno-elektrycznego do kontroli poprawności procesu montażu z użyciem narzędzi pneumatycznych”, Pneumatyka, nr 2/2013, s.18÷22.

Słowa kluczowe: hydraulika, pneumatyka.