Zakład Obrabiarek

Doskonalenie konstrukcji obrabiarek do metali

English version

Zakład Obrabiarek tradycyjnie prowadzi prace z zakresu obrabiarek do obróbki ubytkowej metali, a w szczególności szlifierek. Pracownicy zakładu są doświadczonymi konstruktorami zarówno maszyn jak i precyzyjnych elementów oraz zespołów. Projektowane urządzenia są także wytwarzane w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu, a następnie badane doświadczalnie i ewentualnie weryfikowane. W ramach prowadzonych prac naukowo – badawczych są doskonalone: elementy, zespoły, urządzenia sterujące, a nawet kompletne obrabiarki. Zagadnienia dotyczące doskonalenia elementów i zespołów obrabiarek są przedstawione w następnych tematach realizowanych w Zakładzie Obrabiarek. Podjęto również nowatorskie badania nad hybrydową konstrukcją elementów nośnych obrabiarek wykonanych z odlewu mineralnego i żeliwnego. Celem tych badań jest uzyskanie dobrych właściwości dynamicznych (wysokiego współczynnika tłumienia drgań).

Publikacje, wzór użytkowy, prace naukowo – badacze:

 1. Kwapisz L., Weiss E., Gronowski J., Dunajski J., Kotynia W.: Szlifierki. VI Ogólnokrajowa Konferencja Obrabiarkowa KO’96. Warszawa 1996 s.19-37.
 2. Kwapisz L., Lange G., Przybył R.: Metoda wykonywania krzywek przestrzennych walcowych na wytaczarce ze sterowaniem numerycznym. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń z. 1÷4/1989, str. 39÷54.
 3. Kwapisz L., Przybył R., Jaworski J.: Computer aided design and approximation of cams’ profiles produced on electro-erosion machines. Archiwum Budowy Maszyn nr 1÷2/1990, str. 133÷137.
 4. Kwapisz L., Rafałowicz J.: Szlifierki – obrabiarki ścierne. WNT 1992 (33 ark. wyd.).
 5. Oryński F.: Optymalny przebieg przyśpieszenia dla nawrotów stołów obrabiarek. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1989, Mechanika z. 75, s. 37 ¸ 51.
 6. Oryński F.: Szlifierka do obróbki czopów i czół koła zębatego. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990, Mechanika z. 80, nr 604, s.159 ¸ 169.
 7. Oryński F., Lewandowski D., Socha R.: Ściernica. Wzór użytkowy PRL nr 30071 udzielony w 1979r.
 8. Opracowanie konstrukcji i wyprodukowanie prototypu automatu do dwustronnego polerowania ostrzy noży. Wieloletnia praca zespołowa wykonana od 01.12.1988 r. do 30.12.1993 r. dla Fabryki Nakryć Stołowych „GERLACH” w Drzewicy, 480 stron formatu A4, wyróżniona w 1994 r. zespołową nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Automat do dwustronnego polerowania ostrzy noży składa się z 4 maszyn automatycznych w tym dwóch polerek wyposażonych w automatyczne podajniki pasty polerskiej oraz dwóch manipulatorów obsługowych. Unikatowa konstrukcja oryginalna jest chroniona dwoma patentami RP: nr 161452 i nr 164 107.
 9. Szlifierka do jednoczesnego szlifowania czopa i czoła koła zębatego pompy. Praca zespołowa wykonana dla Wytwórni Pomp Hydraulicznych we Wrocławiu, 1987 – 1989 r., 160 stron., wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej zespołową stopnia pierwszego.
 10. Kępczak N., Pawłowski W., 2013: “Application of Mineral Casting for Machine Tools Beds”, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 3 (2013) 5–15, pp.3÷7.
 11. Sikora M., Sucharzewski S., Pawłowski W., 2013: „Współczesne obrabiarki: czy tylko CNC?”, MM Magazyn Przemysłowy, nr 10(131)/2013, s.38÷41.
 12. Kępczak N., Pawłowski W, Błażejewski W., 2014: “The Study of the Mechanical Properties of the Mineral Cast Material”, Archives of Mechanical Technology and Automation, Vol. 34, no. 2, s.25÷32.
 13. Pawłowski W., Bojanowski S., 2012: „Możliwości zmian konstrukcji i montażu wrzeciennika przedmiotu szlifierki do otworów na podstawie teoretycznej analizy modalnej”, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 1-2012 (75), s.14÷17.
 14. Pawłowski W, Bojanowski S., 2013: „Możliwości badania wirtualnych prototypów obrabiarek w programach CAD”, Przegląd Mechaniczny, nr 1/2013, s. 20÷26.
 15. Pawłowski W, Bojanowski S., 2013: „Wykorzystanie aplikacji komputerowych w procesie projektowania obrabiarek”, Oś Przemysłu, nr 3/2013, s.10÷12.
 16. Pawłowski W., 2013: „Wspomaganie projektowania części plastikowych i wytwarzania metodą wtrysku”, MM Magazyn Przemysłowy, nr 5 (127), s.54÷56.
 17. Pawłowski W., Bojanowski S., 2014: „Optymalizacja cyfrowych prototypów zespołów obrabiarek z wykorzystaniem programów CAD”, Mechanik, nr 8-9/2014, s.604÷609.

Słowa kluczowe: konstrukcja obrabiarek, obrabiarki do metali, projektowanie.