Zakład Obrabiarek

Obrabiarki do stolarki okiennej

English version

Nowym dodatkowym kierunkiem zainteresowania Zakładu od 2000 roku są obrabiarki do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej z PCV. W Polsce jest ponad 1000 zakładów produkujących tę stolarkę. Pracownicy Zakładu są konsultantami zewnętrznymi, zarówno projektów jak i technologii wytwarzania wielu półautomatów i obrabiarek do stolarki okiennej z automatycznym cyklem pracy. W obrabiarkach tych wykorzystywane są nowoczesne elementy konstrukcyjne i sterujące takie jak: śruby i prowadnice toczne, napędy falownikowe, pomiarowe liniały magnetyczne, sterowniki PLC, wyspy zaworowe, siłowniki olejowo powietrzne, sensory ciśnienia i inne. Zakład Doświadczalny Instytutu wytwarza niektóre elementy dla producenta obrabiarek do stolarki okiennej. Zakład Obrabiarek posiada dorobek publikacyjny w czasopismach krajowych, materiałach konferencyjnych, jak również wystąpień w formie referatów wygłoszonych na konferencjach i MT Poznańskich. Tematyka tych publikacji dotyczy napędów sterowań pneumatycznych i hydraulicznych oraz symulacji procesu obróbki skrawaniem. Poza tym w Zakładzie Obrabiarek opracowano kilkanaście opinii technicznych o importowanych do Polski nowoczesnych liniach i centrach obróbczych oraz półautomatach do produkcji stolarki okiennej.

Publikacje:

  1. Lewandowski D.: Pneumatyka w obrabiarkach do stolarki okiennej z PCV. Pneumatyka 3/2005, s. 37-40.
  2. Lewandowski D.: Modelowanie układów pneumo – hydraulicznych. VI Szkoła analizy modalnej, Kraków 2001, s. 146-153.

Słowa kluczowe: konstrukcja obrabiarek, obrabiarki do stolarki okiennej, projektowanie, sterowanie.