Zakład Obrabiarek

Prowadnice hydrostatyczne

English version

Prowadnice hydrostatyczne zamknięte o stałym ciśnieniu zasilania są wykorzystywane w obrabiarkach do realizacji ruchów zespołów przesuwowych. Szczególnie zalecane są dla ruchów o małych prędkościach posuwu (nie ma zjawiska stick – slip). Stanowisko badawcze prowadnic zaprojektowane i wykonane w IO i TBM PŁ zostało zoptymalizowane ze względu na sztywność i przygotowane do badań statycznych oraz dynamicznych. Przewidziano możliwość regulacji wielkości szczelin wypływowych oraz ciśnień komorowych z wykorzystaniem dławików szczelinowych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w Instytucie Obrabiarek i TBM zostało zaprojektowanych szereg konstrukcji obrabiarek z wykorzystaniem prowadnic hydrostatycznych między innymi w układzie napędu stołu oraz dosuwu ściernicy szlifierki do wałków SWE-25.

Artykuły:

  1. Froncki W.: Nośność i sztywność statyczna prowadnic hydrostatycznych obciążonych siłą poprzeczną i momentem. Mechanik  Nr2/1984r., str.77-81.
  2. Froncki W.: Analiza dynamiki przemieszczeń prowadnic hydrostatycznych obciążonych siłą poprzeczną i momentem. Zeszyty Naukowe PŁ Nr 80 1990r,.str. 171-187.
  3. Froncki W.: Sztywność prowadnic hydrostatycznych zamkniętych. Zeszyty Naukowe PŁ. Nr 860, 2000r.Cieplne Maszyny Przepływowe, nr 118, str. 119-130.
  4. Froncki W.: Wpływ przemieszczeń prowadnic hydrostatycznych na dokładność wymiarowo-kształtową obrabianych przedmiotów. Hydraulika i Pneumatyka, 2007, artykuł przyjęty do druku.
  5. Kwapisz L., Lewandowski D.: Obliczanie prowadnic hydrostatycznych. Zeszyty Naukowe PŁ Nr 26, 1970r.

Słowa kluczowe: prowadnice hydrostatyczne, optymalizacja, nośność, sztywność.