Zakład Obrabiarek

Laboratorium Obrabiarek

Główne warunki zaliczenia laboratorium (więcej Regulamin):

  • 100% frekwencja na zajęciach laboratoryjnych,
  • wszystkie uzyskane oceny pozytywne,
  • zaliczenie wszystkich sprawozdań.

 

Harmonogramy Zajęć:

Harmonogram

Rodzaj studiów

Semestr

Kierunek

Przedmiot

Harmonogram zajęć

s1

V MiBM Obrabiarki Harmonogram

nz1

V

MiBM

Obrabiarki

Harmonogram

s1

V

AiR, M, IM

PO VII – Obrabiarki

 Harmonogram

nz1

V

AiR, M, IM

PO VII – Obrabiarki

s1

VI

IP

Urządzenia Technologiczne II

nz1

VI

IP

Urządzenia Technologiczne II

 –

Instrukcje do zajęć:

Nr ćwiczenia

Tytuł ćwiczenia

Instrukcja

Karta pomiarów

OB-1 Tokarki: budowa i możliwości technologiczne  OB-1 instrukcja   OB-1 karta
OB-2 Frezarki wspornikowe: budowa i możliwości technologiczne OB-2 instrukcja  OB-2 karta
OB-3 Szlifierki, ostrzarki: budowa i możliwości technologiczne   OB-3 instrukcja   OB-3 karta
OB-4 Obrabiarki do kół zębatych   OB-4 instrukcja  OB-4 karta
OB-5 Obrabiarki do produkcji wielkoseryjnej i masowej – automat rewolwerowy  OB-5 instrukcja  OB-5 karta
OB-6 Obrabiarki do produkcji wielkoseryjnej i masowej – wiertarska jednostka obróbcza  OB-6 instrukcja  OB-6 karta
OB-7  Obrabiarki sterowane numerycznie i konwencjonalne: różnice w budowie i możliwościach technologicznych (na ćwiczenie OB-7 obowiązują obie instrukcje, hasło do obu jest takie samo) OB-7.1 instrukcjaOB-7.2 instrukcja OB-7 karta
OB-8 Obrabiarki sterowane numerycznie: przygotowanie do pracy – cz. I OB-8 instrukcja OB-8 karta
OB-9 Pneumatyka w systemach wytwarzania   OB-9 instrukcja   OB-9 karta
OB-10 Technologia wykonania oraz montaż układu przeniesienia napędu   OB-10 instrukcja  OB-10 karta
OB-11 Obrabiarki sterowane numerycznie: przygotowanie do pracy – cz. II OB-11 instrukcja OB-11 karta
OB-12 Projekt laboratoryjny
Regulamin laboratorium
Instrukcja stanowiskowa OB1
Instrukcja stanowiskowa ob2
Instrukcja obsługi frezarki – OB2