Zakład Obrabiarek

Łożyska hydrostatyczne

 English version

Tematyka dotycząca łożysk hydrostatycznych została zapoczątkowana w dawnej Katedrze Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem w 1965 roku i przez cały czas jest rozwijana. Opracowano dokumentacje konstrukcyjne, wyprodukowano i przeprowadzono badania wielu zespołów wrzecionowych wyposażonych w różne łożyska hydrostatyczne poprzeczne i wzdłużne. Te łożyska były wyposażane w dławiki wyprodukowane na podstawie opracowanych dwóch różnych projektów własnych, które są badane teoretycznie i eksperymentalnie.

Monografie:

 1. Kalenik G.: Właściwości poprzecznego łożyska hydrostatycznego z automatyczną regu­lacją dławienia. Łódź: Politechnika Łódzka (praca doktorska) 2004.
 2. Lewandowski D.: Statyczne i dynamiczne własności łożyska hydrostatycznego z dławikiem szczelinowym, przeznaczonego do wrzecion obrabiarek. Łódź: Politechnika Łódzka (praca doktorska) 1971.
 3. Przybył R.: Optymalizacja ciśnienia zasilania łożysk hydrostatycznych przeznaczonych dla wrzecion obrabiarek precyzyjnych. Łódź: Politechnika Łódzka (praca doktorska) 1980.
 4. Przybył R.: Podstawowe problemy projektowania zespołów wrzecionowych wyposażonych w łożyska hydrostatyczne. Rozdział II.13 w monografii pod red. L. Dąbrowskiego: Obróbka ścierna w technikach wytwarzania. Badania i aplikacje. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005, s.115-122
 5. Przybył R.: Poprzeczne łożyska hydrostatyczne w zespołach wrzecionowych obrabiarek. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2003 Nr 921 Rozprawy Naukowe Z.322. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź, 191 stron.

Artykuły i referaty:

 1. Kalenik G., Lewandowski D.: Podwyższenie sztywności poprzecznych łożysk hydrostatycznych drogą automatycznej regulacji dławienia. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 860 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 118 s.33-52.
 2. Kwapisz L., Lewandowski D.: Die Spindellagerung von Schleifmaschinen für die Schnellzerspanung. Werkzeugmaschine International 1974 Nr 2 s.31-35.
 3. Kwapisz L., Przybył R.: Optymalizacja szerokości progu międzykomorowego w poprzecznym łożysku hydrostatycznym. Archiwum Budowy Maszyn 1986 tom XXXIII zeszyt 2 s.181-192.
 4. Lewandowski D.: Poprzeczne łożysko hydrostatyczne o stałym ciśnieniu zasilania. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1977 Nr 281 zeszyt specjalny z. 14 s.65-79.
 5. Lewandowski D., Kalenik G.: Zagadnienie podwyższenia sztywności podpór hydrostatycznych. V Naukowe Warsztaty Profesorskie – Technologia Maszyn. Koszalin 1999. Zbiór referatów pod red. T. Karpińskiego s.45-56.
 6. Lewandowski D., Kalenik G.: Łożysko hydrostatyczne o podwyższonej sztywności przeznaczone dla wrzecion szlifierek. Materiały XXVII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Koszalin – Sarbinowo 2004, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej nr 36/2004 s. 609-616.
 7. Lewandowski D., Lewandowski M., Przybył R.: Tłok z podparciem hydrostatycznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika Z. 80 s.85-95.
 8. Lewandowski D., Przybył R.: Sztywność zespołu wrzecionowego łożyskowanego hydrostatycznie. Mechanik 1985 nr 5 s.273-277.
 9. Lewandowski D., Przybył R., Przybył M.: Siłownik z hydrostatycznym podparciem tłoka i tłoczysk. Sterowanie i Napęd Hydrauliczny 1992 nr 6 s.3-7.
 10. Oryński F., Froncki W.: Konstrukcja i badania hydrostatycznego łożyskowania wrzeciona szlifierki do jednoczesnej obróbki czopów i czół koła zębatego. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1996 Z. 773 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 111 s.21-31.
 11. Przybył R.: Charakterystyki przepływowe dławików szczelinowych. Hydraulika i Pneumatyka 1997 Z. 6 s.8-11.
 12. Przybył R.: Hybrid operation of a recessed cylindrical hydrostatic journal bearing. Advances in Manufacturing Science and Technology 2002 Vol. 26 No. 2 s.87-97.
 13. Przybył R.: Komputerowe i doświadczalne badania przemieszczeń czopa w hydrosta­tycznych łożyskach poprzecznych. Materiały XXVII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Koszalin – Sarbinowo 2004, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej nr 36/2004, str. 617-624.
 14. Przybył R.: Możliwości zastosowania łożysk hydrostatycznych w szlifierkach. XIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź 1996 s.255-260.
 15. Przybył R.: Optymalizacja wskaźnika ciśnień komorowych w poprzecznym łożysku hydrostatycznym z uwzględnieniem ruchu obrotowego. Tribologia 1995 nr 3 s.229-247.
 16. Przybył R.: Przykłady współczesnych zastosowań łożysk hydrostatycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 860 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 118 s.9-22.
 17. Przybył R.: Sumaryczne przemieszczenia wrzeciona łożyskowanego hydrostatycznie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika Z. 80 s.85-95.
 18. Przybył R.: Warunki równowagi czopa w poprzecznym łożysku hy­drostatycznym: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1999 z. 1 (117) s.103-109.
 19. Przybył R.: Zależność właściwości poprzecznego łożyska hydrostatycznego od liczby jego komór. Tribologia 2002 nr 2 s.601-614.
 20. Przybył R.: Zmiana położenia czopa w poprzecznym łożysku hydrostatycznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1996 Z. 773 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 111 s.7-14.
 21. Rafałowicz J., Przybył R.: Optymalizacja ciśnienia zasilania łożysk hydrostatycznych. Przegląd Mechaniczny 1985 Nr 22 s.3-8.

Patenty:

 1. Oryński F.: Dławik do łożysk hydrostatycznych i aerostatycznych. Patent tymczasowy RP nr 154055 z 1991 r.
 2. Oryński F., Lewandowski D., Kwapisz L.: Wrzeciono obrabiarki ułożyskowane hydrostatycznie. Patent tymczasowy RP nr 153602 z 1991 r.

Słowa kluczowe: łożyska hydrostatyczne, optymalizacja, nośność, sztywność.